Bloody basics

Iedereen altijd en overal voldoende toegang tot sanitaire producten!

Doneren

Over ons

​Elke vrouw in Nederland is wel eens tot de schokkende realisatie gekomen dat er geen maandverband of tampon in je tas zit. Je wordt zenuwachtig. Heb je dan wel genoeg? Ga je niet doorlekken in je nieuwe spijkerbroek? Wat als je klasgenoten of collega’s het opvalt? Één op de 10 vrouwen in Nederland voelt deze zenuwen regelmatig, omdat zij dit ‘luxeproduct’ niet of nauwelijks maandelijks kunnen betalen. Vrouwen hergebruiken dan soms producten, lenen deze van een vriendin of meisjes slaan een aantal dagen school in het jaar over. Maandverband, tampons, of wat voor sanitaire producten dan ook zou voor niemand een extra last moeten zijn, dit is in Nederland helaas wel het geval. Dit noemen we ook wel menstruatiearmoede.

Bloody Basics vindt dit belachelijk. Dit zijn niet de gelijkwaardige kansen en mogelijkheden die in ons land vanzelfsprekend zouden moeten zijn. Wij roepen daarom de Nederlandse Kamerleden en het Kabinet op om dit te veranderen en er voor te zorgen dat meisjes en vrouwen in Nederland altijd en overal voldoende toegang tot sanitaire producten hebben.

Hoe willen we dit doen

  • Door middel van belangenbehartiging op nationaal en waar nodig op Europees niveau.
  • Door middel van publieke acties, zoals inzamelacties in samenwerking met voedselbanken of onderwijsinstellingen. Zowel in Nederland als in Europa.

Missie en visie

Missie
Een gelijkwaardige en gemakkelijke toegang tot basisbehoeften en -producten voor vrouwen en meisjes in Nederland en Europa. Bloody Basics wil allereerst sanitaire producten maandverband en tampons structureel wil waarborgen voor vrouwen en meisjes in Nederland. Bloody Basics doet dit:

  • Door middel van belangenbehartiging
  • Door middel van publieke acties, zoals inzamelacties of het publiceren van onderzoek

Visie
Armoede, arbeidsomstandigheden of leefomstandigheden vrouwen of meisjes niet disproportioneel moet benadelen. Toegang tot sanitaire producten is een essentieel onderdeel voor elke vrouw om volledig mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Daarom vindt Bloody Basics dat alle meisjes en vrouwen in Nederland en Europa altijd en overal voldoende toegang tot sanitaire producten moeten hebben.

Onze kernwaarden

\

Gelijkheid

Voor iedereen

 

\

Vrouwenemancipatie

Gelijke rechten en kansen voor man en vrouw

 

\

Toegang

tot sanitaire producten

 

Bestuur

Rixt van Dongera

Rixt van Dongera

Voorzitter

Anmarij Dijkstra

Anmarij Dijkstra

Secretaris

Ylse Afke Roersma

Ylse Afke Roersma

Penningmeester

Stichtingsinformatie

Stichting Bloody Basics
KvK: 82903166
E-mail: info@bloodybasics.nl

Contact

We horen graag van u