Vanaf 31 januari hebben studenten van Drenthe college op de locatie Veldlaan in Emmen gratis toegang tot menstruatieproducten. Drenthe College is daarmee de eerste mbo-school in Nederland die in samenwerking met Bloody Basics en de Gemeente Emmen producten als tampons, maandverband en inlegkruisjes beschikbaar stelt voor studenten. De stichting, gemeente en DC hebben een intentieverklaring ondertekend met als eerste concrete resultaat het openen van een menstruatiekastje op de locatie Veldlaan van Drenthe College in Emmen én deze de komende drie jaar te voorzien van producten.

Menstruatieproducten zijn basisproducten
Stichting Bloody Basics vindt dat een goede toegang tot menstruatieproducten een randvoorwaarde is voor het zo optimaal kunnen studeren en lessen volgen. 1 op de 10 vrouwen en meisjes in Nederland heeft niet genoeg geld om maandverband of tampons te kopen. Uit onderzoek van Plan International blijkt dat vrouwen daarom soms thuisblijven van school of werk als ze ongesteld zijn. Met het plaatsten van een ‘Bloody Basics’ menstruatiekastje hoeven de studenten van Drenthe College zich daar in elk geval geen zorgen over te maken.

Binnen de samenwerking levert Bloody Basics het materiaal en verzorgt gastlessen, DC zorgt voor de plaatsing van de kastjes en het tijdig bij- en navullen en maakt het thema bespreekbaar binnen school. De gemeente Emmen financiert de aankoop van het materiaal.

Bloody Basics menstruatiekastje
Het eerste kastje hangt nu op de Veldlaan in Emmen, in de toekomst volgt uitbreiding van het initiatief op andere locaties van Drenthe College. Stichting Bloody Basics hoopt dat deze opening andere mbo-scholen in Nederland inspireert om op eenzelfde manier studenten te voorzien van menstruatieproducten. “Minder toegang tot maandverband en tampons, betekent minder goede toegang tot onderwijs en het dagelijks leven. Dat is onacceptabel in een steenrijk land als Nederland,” aldus Rixt van Dongera, voorzitter van Bloody Basics.

Guido Rink, wethouder gemeente Emmen; “Het is belangrijk dat iedereen zonder belemmeringen deel kan nemen aan de maatschappij. Helaas blijkt dat voor veel meisjes en vrouwen het financieel niet mogelijk is om menstruatieproducten te kopen en daardoor noodgedwongen thuis blijven. Met het plaatsen van een menstruatiekastje in een van de locaties van Drenthe College hopen we die belemmering voor studenten weg te kunnen nemen. Het zou dan ook heel mooi zijn als andere scholen of openbare gebouwen in onze gemeente ook gratis toegang bieden tot menstruatieproducten.”

Mare Riemersma-Diephuis, lid College van Bestuur Drenthe College: “Vanuit onze strategische doelstelling ‘Iedereen is welkom’, is het voor ons onaanvaardbaar dat studenten geen onderwijs kunnen volgen door ‘menstruatiearmoede’. Drenthe College neemt op veel manieren drempels weg om daarmee de toegang tot het onderwijs zo toegankelijk en dichtbij mogelijk te maken. Het ophangen en vullen van een menstruatiekastje is voor ons een hele kleine moeite met een zeer belangrijk effect. We kunnen al meedelen dat in februari ook in onze grootste school in Assen, in Cicero, een dergelijke voorziening wordt aangebracht.”